Uruchomienie programu

Po zakończonej instalacji można uruchomić program za pomocą ikony na pulpicie lub wpisu w menu Start | Wszystkie programy | NEXT Farming AG OfficeNEXT Farming AG Office .

Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się następująca informacja:

W tym oknie wyjaśnione jest, jak założyć konta użytkowników. Proszę potwierdzić przyciskiem [OK]. Jak dokładnie tworzy się konta użytkowników, zostanie przedstawione poniżej.

Jeżeli nie ma jeszcze zdefiniowanych użytkowników, można otworzyć program bez wpisywania hasła.

Kliknięcie [OK] uruchomi NEXT Farming AG Office.

Moduł "John Deere GS2" musi jeszcze zainstalować pewne komponenty w Państwa systemie operacyjnym. Ten proces może potrwać kilka minut.

Proszę potwierdzić wszystkie komunikaty przyciskiem [OK] i zainstalować w pełni wszystkie komponenty!

Skróty klawiaturowe

Skrót klawiaturowyOpis
F3Zaznacz wszystkie rekordy danych na liście
Alt + F3Odznacz wszystkie rekordy na liście

Ctrl + F3

Odwróć wszystkie zaznaczenia na liście
Ctrl + MOtwórz okno zaznaczenia
Ctrl + DPokaż szczegóły
Ctrl + NPrzeskocz do kolejnego zaznaczonego rekordu
Ctrl + VWróć do poprzedniego zaznaczonego rekordu
Alt + EnterEdytuj właściwości listy

Następujące skróty klawiaturowe pokrywają się z funkcjami standardowymi Windows

InsertDodaj nowy rekord danych
Ctrl + DeleteUsuń aktualny rekord
Ctrl + SOtwórz okno wyszukiwania
Ctrl + CKopiuj
Ctrl + PDrukuj
EnterEdytuj

Wiele skrótów klawiaturowych zależy od funkcjonalności aktualnie otwartego okna dialogowego i mogą na siebie nachodzić.

Przykłady:

Ctrl + WPrzywrócenie w drzewie katastru
Ctrl + AAktywacja rekordu stałych danych (Stałe dane)
Ctrl + AUprawa plonu głównego w przeglądzie pola

Wskazówka:

Obsługa NEXT Farming AG Officeoparta jest w miarę możliwości na aktualnym Windows Standard, ponieważ należy przyjąć, że użytkownik używać będzie takiże innych programów (Word, Excel itd.) korzystających z tego standardu!

Do tego należy także obsługa menu kontekstowego poprzez skróty klawiaturowe (tak jak opisano powyżej). Domyślny wpis  menu kontekstowego (w NEXT Farming AG Officeprzeważnie jako Edytuj) uruchamiany jest poprzez podwójne kliknięcie.

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie użytkownikami znajdą Państwo pod Gospodarstwo | Ustawienia | Zarządzanie użytkownikami. Otworzy się następujące okno dialogowe:

  1. Podgląd utworzonych użytkowników. Nowego użytkownika można dodać poprzez przycisk [Nowy], a poprzez [Usuń] go usunąć. Konto admina nie może zostać usunięte.
  2. Tutaj można dodać nazwę użytkownika oraz w razie potrzeby także opis. 
  3. Każdy użytkownik musi być przyporządkowany jakiejś grupie. Grupy mają już ustawione odpowiednie uprawnienia, które można edytować w zakładce uprawnień użytkownika.
  4. Jeżeli któreś konto powinno zostać na pewien czas zablokowane, można ustawić to za pomocą tego okienka.
  5. Uwagi odnośnie użytkownika można zapisać w tym polu.

  1. Jeżeli ustworzyli Państwo więcej gospodarstw, można ustawić uprawnienia użytkownika do widzenia tylko jednego z nich. Standardowo może on widzieć wszystkie.
  2. W tym miejscu można szczegółowo ustalić, jakie części programu mogą zostać zobaczone, zmienione i przeanalizowane, oraz wy- i zaimportowane przez danego użytkownika.