Instalacja

Przed pracą z NEXT Farming AG Office należy najpierw zainstalować program, czyli umieścić go na twardym dysku komputera.

Przygotowanie

Uwaga:

Podczas instalacji proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Do poprawnego funkcjonowania progamu wymagany jest system Windows w wersji 8.1 lub 10. Starsze systemy (np. Windows 95, 98, 2000, ME, XP, VISTA lub Windows 7) nie posiadają już wsparcia.

Użytkownik, który przeprowadza instalację, powinien posiadać uprawnienia administratora (od Windows VISTA warunek konieczny).

Rozpoczęcie instalacji

Od wersji 1.8.1.30

Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić podwójnym kliknięciem instalator programu.

Instalacja jednostanowiskowa


Proces instalacji zostanie uruchomiony. Następujące okno należy potwierdzić przyciskiem [Dalej].


Jeżeli akceptują Państwo warunki licencji, proszę zaznaczyc okienko i kliknąć na [Dalej]. Klikając [Anuluj], przerwą Państwo instalację.


Rodzaj instalacji ma wpływ na to, jakie komponenty programu zostaną zainstalowane.

W oknie informacji o użytkowniku należy wpisać nazwę użytkownika oraz województwo. Na końcu proszę kliknąć [Dalej].


Następnie należy wybrać rodzaj instalacji. Proszę zaznaczyć opcję domyślną, aby otrzymać wszystkie „standardowe” moduły, a następnie potwierdzić przyciskiem [Dalej].

Proszę wybrać interfejsy i komponenty do zainstalowania:

W kolejnym kroku proszę potwierdzić ścieżkę instalacji. Automatycznie zaproponowany jest standardowy katalog instalacyjny dla systemów operacyjnych Windows.

Proszę wybrać miejsce, w którym mają zostać utworzone nowe skróty.

Proszę wybrać folder bazy danych. Jeżeli w tym miejscu istnieje już baza danych, to nie zostanie nadpisana. Podczas instalacji klienta, można podać w tym miejscu bezpośrednią ścieżkę do bazy danych na serwerze.

Potwierdzenie [Dalej] rozpocznie instalację programu.


Ostatnie okno instalacji należy potwierdzić przyciskiem [Zakończ]


Klient sieciowy

Ten komputer znajduje się w sieci, a dane dla NEXT Farming AG Office zapisywane są na innym komputerze (serwerze). Przed zainstalowaniem NEXT Farming AG Office na tym komputerze, należy najpierw osobno skonfigurować serwer.

Serwer jest jednocześnie klientem

Instalują Państwo NEXT Farming AG Office na komputerze, który służy za serwer dla wielu komputerów. Dodatkowo pełni on również rolę komputera do pracy z NEXT Farming AG Office lub jako serwer terminalowy.

Czysta instalacja serwerowa

Instalują Państwo NEXT Farming AG Officena komputerze, który służy jako serwer dla wielu użytkowników. Na tym komputerze nie pracuje się z programem NEXT Farming AG Office, ani nie służy on jako serwer terminalowy.

Konfiguracja sieci dla rozwiązań serwer-klient

W przypadku rozwiązania serwer-klient należy dokonać następujących ustawień:

 1. Udostępnienie: Standardowo baza danych zapisywana jest w katalogu C:\Users\Public\Documents\AgroWinDaten\Daten. Jest to o tyle korzystne, że ten folder sieciowy jest przeważnie automatycznie udostępniony dla wszystkich. Jeżeli jednak baza danych zapisana zostanie w innym miejscu na serwerze, należy się upewnić, że klienci korzystajacy z folderu AgroWinDaten mają prawa do zapisu i odczytu.
 2. Ustawienia sieci: W celu bezproblemowego ustawienia połączenia należy skontrolować następujące ustawienia zaawansowane sieci w systemie Windows:
  a. Włączyć rozpoznawanie sieci
  b. Wyłączyć udostępnianie chronione hasłem
  c. Włączyć udostępnienie dla "publiczne". (Tylko wtedy, kiedy baza danych zapisana jest w standardowym katalogu)
 3. Konfiguracja bazy danych: Aby móc podać ścieżkę bazy danych, proszę wejść w menu Windows na Start | Wszystkie programy | NEXT Farming AG Office | Konfiguracja bazy danych. Otworzy się następujące okno:

  Lokalizacja bazy danych: Proszę podać ścieżkę lokalizacji bazy danych. Przy instalacji sieciowej poleca się podanie ścieżki UNC, a nie poprzez dysk sieciowy.
  1. Serwer bazy danych: Ta ścieżka przeważnie rozpoznawana jest automatycznie przy zmianie miejsca zapisu bazy danych. Jeżeli jednak tak się nie dzieje, można ją edytować prawym przyciskiem myszy.
  2. Jeżeli baza danych zostanie rozpoznana, podane zostaną nazwa i wersja bazy danych.
 4. Grupowa aktywacja: Jeżeli wielu klientów korzysta z tej samej bazy danych, mozna zastosować aktywację dla wszystkich klientów sieci. Należy jednak uwzględnić poniższe punkty:
  1. U każdego klienta w zakładce [Aktywacja] należy zaznaczyć haczyk w okienku grupowej aktywacji:
  2. Wszyscy klienci muszą posiadać identyczny klucz - można go znaleźć w menu programu Gospodarstwo | Ustawienia | Aktywacja modułów. Jeżeli tak nie jest, należy sprawdzić ustawienia wszystkich klientów. Możliwe przyczyny:
   1. Ścieżka lokalizacji zapisu bazy danych i do serwera bazy danych nie jest identyczna u wszystkich klientów.
   2. Ustawienia sieci na serwerze nie są prawidłowe. (Tylko jeśli klienci otrzymali inny klucz niż serwer przez tę samą ścieżkę bazy danych).

Wskazówka:

Na serwerze terminalowym można użyć lokalnej ścieżki do bazy danych, o ile klienci korzystający z bazy danych także pracują na serwerze terminalowym. Zaletą takiego rozwiązania jest szybszy dostęp do bazy danych, a co za tym idzie szybszy dostęp do danych w programie.

Jeżeli na serwerze terminalowym pracuje jednocześnie więcej klientów, należy przeprowadzić jednak aktywację sieciową dla wielu użytkowników.