Wymagania systemowe

Minimalne wymagania dla jednego stanowiska

 • Pamięć operacyjna: 2 GB
 • Procesor: 1,0 GHz
 • Ekran: co najmniej 800×600
 • System operacyjny: od Windows  8.1 * **
 • Twardy dysk: twardy dysk SSD, 2 GB dostępnej pamięci
 • Wersja .NET: .NET 3.5 wymagana (w razie jej braku zostanie zainstalowana z instalatora)

Zalecane wymagania dla instalacji NEXT Farming AG Office

Instalacja jednostanowiskowa

 • Pamięć operacyjna: 8 GB
 • Procesor: 2 GHz Multicore-CPU lub szybszy
 • Ekran: co najmniej 1280×1024
 • System operacyjny: od Windows 8.1 * **
 • Twardy dysk: twardy dysk SSD, 3 GB dostępnej pamięci
 • Wersja .NET: NET 3.5 wymagana (w razie jej braku zostanie zainstalowana z instalatora)

Instalacja sieciowa

 • 1 Gbit LAN preferowana dla utworzenia nowej sieci
 • 1 Gbit Switche są kosztowne. Polecane stosowanie POE (PowerOverEthernet). (Podłączenie urządzeń do prądu z. B. telefony IP przez sieć)

Zalecane wymagania dla instalacji NEXT Farming AG Office na serwerze

Windows Terminal Server (WTS)

 • Pamięć operacyjna: 32 GB (min. 8 GB lub 2 GB / użytkownika)
 • Procesor: 2 procesory, Multicore-CPU → Quadcore > 2,0 GHz
 • Ekran: co najmniej 1280×1024
 • System operacyjny: od Windows Server 2012 * **
 • Twardy dysk: twardy dysk SSD, 5 GB dostępnej pamięci
 • Wersja .NET: NET 3.5 wymagana (w razie jej braku zostanie zainstalowana z instalatora)

Windows Serwer Danych

 • Pamięć operacyjna: 8 GB
 • Procesor: Multicore-CPU → Quadcore > 2,0 GHz
 • System operacyjny: ab Windows Server 2012 * **
 • Twardy dysk: twardy dysk SSD, 5 GB dostępnej pamięci
 • Wersja .NET: NET 3.5 wymagana (w razie jej braku zostanie zainstalowana z instalatora)

Jako stanowisko pracy w sieci

Obowiązują wymagania dla istalacji jednostanowiskowej i instalacji sieciowej.

Ograniczenia dla serwera

Microsoft nie zaleca równoległego stosowania MS-Exchange Server z innymi bazami danych. Praktyka pokazuje, że MS Exchange Server wymaga wszystkich zasobów systemowych serwera i ów serwer powinien być używany tylko w tym celu. Z tego powodu nie obsługujemy instalacji jako usługi serwerowej równolegle z MS Exchange Server!

Problemy mogą się także pojawiać wtedy, kiedy na tym samym serwerze korzystać się będzie z Advantage Database Server i innej usługi bazy danych. Jeżeli wynikną z tego problemy, jak np. obciążenie całej pamięci operacyjnej serweru przez ADS, nie możemy służyć wsparciem, ponieważ takie konstelacje z większą ilością serwerów baz danych na jednym fizycznym serwerze są odradzane przez Microsoft.

Andotacja dotycząca systemów operacyjnych

* Z zastrzeżeniem dostępności Windows 10 oraz od Windows Server 2016.

** Wspierane są systemy wciąż wspierane przez Microsoft według tabeli https://support.microsoft.com/pl-pl/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet. Proszę zwrócić uwagę na to, że wśród wersji Windows 10 są i takie, które już nie są wspierane.

Uwagi szczególne dla Windows 10: podczas większych aktualizacji Windows 10 (tzw. Anniversary Updates) w tle obywa się całkowita nowa instalacja systemu operacyjnego. Może to spowodować konieczność ponownej aktywacji programu. Proszę zwrócić się w takim wypadku do obsługi klienta pod numerem (+48) 91 483 60 72.


Aktualizacje Windows 10 mogą blokować usługę bazy danych. Jeśli pojawi się błąd, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem (+48) 91 483 60 72.
Prosimy zwrócić uwagę na powyższe przed istalacja aktualizacji Windows! Czynimy starania, aby poprawić zainstniałą sytuację.