Zapisywanie i wczytywanie danych

Zapisywanie danych

Rada:

Zalecamy regularne zapisywanie danych podczas pracy z programem. Proszę regularnie sporządzać zapisy!

Zapisywanie danych odbywa się poprzez pozycję menu Gospodarstwo | Serwis danych | Zapisz dane lub poprzez potwierdzenie komunikatu po zakończeniu pracy programu NEXT Farming AG Office, w którym program zapyta, czy zapisać dane.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem zapisu danych muszą zostać zamknięte wszystkie okna, wyświetli się w związku z tym odpowiedni komunikat.

Wyświetli się okno, w którym należy wybrać lokalizację zapisu. Zaleca się zapisywanie na zewnętrznych nośników (np. pendrive'ach, dyskach zewnętrznych itd.).

  1.  Proszę wybrać katalog lum utworzyć nowy, w którym mają zostać zapisane dane. Po prawej stronie widoczna jest zawartość wybranego folderu.
  2. W polu nazwa wrchiwum należy wpisać nazwę zapisu danych. Jeżeli istnieje już taki sam zapis, może zostać nadpisany!
  3. Przycisk [Zapisz] uruchomi proces zapisu. Po zakończeniu zapisywania, należy zamknąć program przyciskiem [Zamknij]. W celu dalszej pracy z programem NEXT Farming AG Office należy ponownie go uruchomić. 


Wskazówka:

Zapisanie także surowych danych oznacza, że dane znajdujące się w warstwie importu lub wczytane dane robocze komputerów pokładowych także zostaną zapisane.

Wczytywanie danych

Wczytywanie danych z zapisu danych odbywa się poprzez pozycję menu Gospodarstwo | Serwis danych | Przywróć dane. Otworzy się okno, w którym należy wybrać lokalizację zapisu danych.

  1. Proszę wybrać katalog, w którym znajduje się zapis programu. Standardowo jest to folder poprzedniego zapisu danych.
  2. Po prawej stronie widoczna jest zawartość folderu.
  3. Wczytywanie uruchomi się po kliknięciu przycisku [Wczytaj]. Po zakończeniu wczytywania, należy zamknąć program przyciskiem [Zamknij]. W celu dalszej pracy z programem należy ponownie go uruchomić. 

Opcja Przy błędnym wczytaniu przywróć wcześniejszy zapis umożliwia odzyskanie aktualnego stanu danych, jeżeli wczytywanie zapisu się nie powiedzie.