Ustawienia gospodarstwa/klienta

Program NEXT Farming AG Office jest przystosowany do pracy z wieloma gospodarstwami i klientami, o ile zostały zakupione odpowiednie licencje. Za pomocą pozycji menu Gospodarstwo | Edytuj Gospodarstwo / Klienta mogą Państwo utworzyć, edytować i usuwać gospodarstwa i klientów.

Wskazówka:

System programu NEXT Teilflächenmanagement Officedysponuje także możliwością obsługi wielu krajów, tzn. lokalizacja gospodarstwa może leżeć także poza Polską.

Tryb usługodawcy

Tryb usługodawcy przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które zarządzają wieloma gospodarstwami. W tym przypadku podział wygląda odpowiednio inaczej - zamiast Gospodarstwo / Klient jest Przedsiębiorstwo / Gospodarstwo.

W przeciewieństwie do zwykłego trybu, w którym numery pól nie mogą powtarzać się u klientów, w trybie usługodawcy jest to możliwe w przypadku gospodarstw.

Założenie gospodarstwa

Uwaga:

Pojęcie "gospodarstwo" definiuje przedsiębiorstwo, a pojęcie "klient" różne jednostki prawne przedsiębiorstwa. Np. jeśli przedsiębiorstwo to Spółdzielnia Rolnicza Złote Kłosy, klientem będzie np. Mleczne Krowy sp. z o.o.

Aby założyć nowe gospodarstwo, proszę wybrać w pasku menu opcję Gospodarstwo | Edytuj Gospodarstwo / Klienta. Otworzy się nowe okno z dwiema zakładkami: [Gospodarstwa] i [Klienci] lub zależnie od aktywacji [Przedsiębiorstwa] i [Gospodarstwa]. W tym oknie mogą Państwo zakładać, edytować i usuwać gospodarstwa i klientów.

  1. Tutaj można wpisać nazwę gospodarstwa.
  2. Wybór województwa.
  3. Dostęp do ustawień GIS. Po naciśnięciu przycisku otworzy się okno wyoboru lokalizacji gospodarstwa.

Proszę umieścić flagę mniej więcej tam, gdzie rzeczywiście znajduje się gospodarstwo. Umieszczenie flagi teterminuje ustawienia układu współrzędnych. Przyciski [Przybliż] i [Oddal] służą jako zoom.

Proszę potwierdzić przyciskiem [OK]. W ten sposób wrócą Państwo do okna Gospodarstwa i klienci. Przycisk [Zapisz] założy gospodarstwo. 

Ręczne ustawienia współrzędnych

Jeżeli proponowane współrzędne nie zgadzają sie z tymi, jakich chcieliby Państwo używać, można ustawić je manualnie.

W tym celu proszę kliknąć przycisk [Zaawansowane]. Otworzy się okno Parametry GIS. Proszę otworzyć listę rozwijaną i wybrać układ współrzędnych z listy lub zaznaczyć Definicja własna.

W kolejnym kroku proszę kliknąć przycisk z wielokropkiem obok rozwijanej listy (Definicja własna).

Wyświetli się okno ustawień układu współrzędnych, gdzie może wybrać odpowiednie opcjie z listy (np. ETRS89 lub WGS84). 

Ustawiony układ współrzędnych będzie widoczny w oknie ustawień GIS.

Zakładanie klienta

W kolejnym kroku należy utworzyć klienta. Proszę kliknąć zakładkę [Klienci] (1). Założone gospodarstwo automatycznie staje się pierwszym klientem.

Można go zmienić za pomocą przycisku [Edytuj] (2) i uzupełnić dane.

Przycisk [Zapisz] założy aktualnego klienta (3).

Aby założyć kolejnego klienta, należy kliknąć przycisk [Nowy].

Zakładanie gospodarstwa za granicą

W celu założenia gospodarstwa za granicą, należy wybrać zakładkę Gospodarstwa, kliknąć przycisk [Nowy] i wybrać odpowiednie państwo. Przyciskiem z wielokropkiem można wejść do edycji województw.

W oknie edycji województw prawym przyciskiem myszy uruchomić można menu kontekstowe. Aby utworzyć nową jednostkę terytorialną, należy wybrać Nowy.

Wskazówka:

Państwa i województwa można dostosować także poprzez menu Stałe dane | Powierzchnie | Państwa lub Stałe dane | Powierzchnie | Województwa.


Ustawienia waluty

Proszę otworzyć menu Stałe dane | Umowy | Waluty. Aby dodać nową walutę, należy kliknąc przycisk [Nowy] (1). Teraz wpisać możn nazwę, symbol oraz przeliczenie na euro. Wpis należy potwierdzić przyciskiem [OK] (2).