Aktualna wersja

Wersja 1.8.3.20

PROSZĘ PAMIĘTAĆ:

 1. Aktualizację należy przeprowadzić na wszystkich klientach w instalacji sieciowej.
 2. Instalacja w przypadku używania wielu profili bazy danych: Jeżeli na komputerze zainstalowano większą ilość profili bazy danych, aktualizację należy przeprowadzić tylko raz na tym komputerze!
  1. W przypadku większych skoków bazy danych przy pierwszym rozpoczęciu pracy z następnym profilem pojawi się zapytanie, czy ten profil ma zostać teraz zaktualizowany. Bez aktualizacji ten profil się więcej nie uruchomi!
  2. W przypadku wszystkich profili należy sprawdzić po uruchomieniu programu poprzez Pomoc | Aktualizacje Online | Sprawdź teraz dostępność aktualizacji, czy dane systemowe muszą być jeszcze zaktualizowane. Brak niezbędnych aktualizacji danych systemowych może prowadzić do błędów w programie!
 3. Ta wersja jest odpowiednia tylko do aktualizacji polskiej wersji programu!
 4. Cechy szczególne Windows 10: W przypadku większych aktualizacji Windows 10 (tzw. Anniversary Updates) przeprowadzana jest w tle kompletna ponowna instalacja systemu operacyjnego. Może się tak zdarzyć, że będzie trzeba ponownie przeprowadzić aktywację programu. Proszę zwrócić na to uwagę przed instalacją aktualizacji Windows! Czynimy starania, aby zmienić ten stan rzeczy.


Co nowego w tej wersji?

Oprócz zwrócenia uwagi na życzenia klientów, stałego rozwijania list i możliwości analiz, polepszenia szybkości i wydajności pracy programu oraz redukcji występujących błędów i niedokładności w programie, rozwinięto następujące funkcje od czasu poprzedniej wersji:

Ogólne:

 • Naprawa błędów i problemów.

Dziennik Polowy:

 • Aktualizacja środków ochrony roślin.

GIS i Rolnictwo Precyzyjne:

 • Poprawa eksportu map aplikacyjnych (shape).

Komunikacja z maszynami:

 • Rozwinięcie CNH i ISOXML – Zaimplementowano opis ISO XML w celu bezproblemowego rozpoznawania zadań dla terminalu AFS 700.
 • John Deere ADAPT – Poprawienie interfejsu importu John Deere ADAPT w celu wygodonego księgowania danych zbiorów.