Zmiana sprzętu komputerowego

Wskazówki dotyczące instalacji na nowym komputerze

Zakup nowego komputera wiąże się z przeniesieniem instalacji NEXT Farming AG Office ze starego sprzętu na nowy. Należy przy tym postępować według pewnych zasad, które umożliwą bezproblemowe i pełne przeniesienie danych.

Ta instrukcja przedstawi zasady i wyjaśni sprecyfikę tego procesu.

Sprawdzenie wymagań

Przed zakupem nowego sprzętu proszę sprawdzić wymagania systemowe dla użytkowania NEXT Farming AG Office.

Zapisanie dostępnych danych

Zanim rozpoczną Państwo instalację na nowym komputerze, należy koniecznie zapisać wszystkie ważne dane  znajdujące się na Państwa starym komputerze, używając pendrive'a lub dysku zewnętrznego.

Zapis danych

Zapisu danych dokonać można poprzez punkty menu Gospodarstwo lub Przedsiębiorstwo | Serwis danych | Zapisz dane.

Mapy tła

Lokalizację zapisu dla map tła znajdą Państwo pod Gospodarstwo lub Przedsiębiorstwo | Ustawienia | Grafika w zakładce [Wymiana danych] Podzakładka [Foldery]. Za pomocą menagera danych Windows (Eksplorator).

W przypadku instalacji sieciowej poleca się zapis map tła (zdjęcia z powietrza / mapy ewidencyjne) w lokalnym folderze i ustawienie go jako ścieżki map.

Przeprowadzenie instalacji na nowym komputerze

Proszę zainstalować program NEXT Farming AG Office z najbardziej aktualnego nośnika na nowym komputerze. Jeśli nie jest dla Państwa dostępny, prosimy skontaktować się z malgorzata.bartkowiak@farmfacts.com w celu jego udostępnienia. 

Ewentualnie proszę o uruchomić najnowszą aktualizację (Pomoc | Akualizacje online).

Proszę wczytać Państwa zapis danych. Dane starszej wersji zostaną automatycznie zaktualizowane do stanu najnowszej wersji.

Przywrócenie map tła

Proszę sprawdzić w menu Gospodarstwo lub Przedsiębiorstwo | Ustawienia | Grafika - zakładka [Wymiana danych] podzakładka [Katalogi] ustawioną ścieżkę map. Do tej ścieżki proszę skopiować zapisane mapy tła poprzez managera Windows (eksplorator).

Ustawienia sieci

Aby połączyć komputer klienta poprzez nową instalację z już istniejącą siecią, należy skontaktować się z Państwa administratorem sieci.

Aktywacja

Po instalacji program NEXT Teilflächenmanagement Office uruchomi się w gospodarstwie przykładowym. Aby edytować dane Państwa gospodarstwa, potrzebują Państwo nowej aktywacji posiadanych modułów.

Aktywacja przypisana jest do danego komputera i nie może zostać przeniesiony na inny sprzęt. W przypadku instalacji sieciowej można dokonać aktywacji dla wszystkich komputerów razem.