Zálohování a zpětné načtení dat

Zálohování dat

Tip:

Během práce s programem se doporučuje zálohování dat. Zálohujte svá data v pravidelných intervalech.

Zálohování dat se provede přes nabícku Firma | Servis dat | Data zálohovat nebo po ukončení NEXT Farming AG Office se Vás program zeptá, jestli má být provedeno zálohování Vašich dat.

Upozornění:

Před začátkem zálohování dat musí být všechna (detailní) okna zavřena. Případně se objeví upozornění s tlačítkem pro potvrzení, aby se všechna (detailní) okna zavřela.

V následujícím okně musíte nejprve vybrat souborovou jednotku pro zálohování. Doporučuje se zálohovat na externí datové nosiče (např. USB, externí disk).

  1. Vyberte adresář pro zálohování. Na práve straně je zobrazen obsah zvoleného adresáře.
  2. Pod název archivu: zadejte označení zálohování dat. Již existující zálohovaná data se stejným označením budou eventuálně přepsána.
  3. Tlačítkem [Zálohovat] spustíte zálohování dat. Po ukončení zálohování dat musí být program tlačítkem [Zavřít] ukončen. K pokračování práce s NEXT Farming AG Office, musíte program znovu spustit.

Poznámka:

Zálohovat i archiv nezpracovaných (importovaných) dat znamená, že se data nacházející se v importované úrovni, případně načtená data z palubního počítače nebo ručního přístroje také zálohují.


Zpětné načtení dat

Zpětné načtení dat se provede přes nabícku Firma | Servis dat | Načíst data

V následujícím okně musíte nejprve vybrat souborovou jednotku. kde se nachází zálohovaná data k načtení.

  1. Vyberte adresář, kde se nachází zálohovaná data. Standardně se zobrazí adresář a souborová jednotka posledního zálohování.
  2. Na pravé straně se zobrazí obsah zvoleného adresáře.
  3. Tlačítkem [Obnovit data] spustíte zpětné načtení dat. Po ukončení zpětného načtení dat se musí program přes tlačítko [Zavřít] ukončit a nově spustit.

Možnost V případě selhání zálohování dat obnovit jejich původní stav umožní načtení aktuálního stavu dat, pokud dojde při zpětném načtení dat k chybě.