Správa podniku / mandanta

Program NEXT Farming AG Office je schopný spravovat více podniků a mandantů. K tomu potřebujete příslušnou licenci. S pomocí bodu v menu Firma | Firmu  / Podnik upravit můžete podniky a mandanty založit, upravit a smazat. 

Založení podniku

Pro založení nového podniku jděte na nabídku menu Podnik | Podnik / firmu upravit. Otevře se odpovídající okno, které se skládá ze dvou záložek: [Podniky] a [Mandanti] popřípadně v závislosti na aktivaci modulů [Podniky] a [Firmy]. V tomto okně můžete podniky a mandanty založit, upravit a smazat.

  1. Zadejte jméno Vašeho podniku.
  2. Vyberte kraj, kde se nachází Váš podnik.
  3. Poté klikněte na Nastavení GISOtevře se okno Nastavení GIS pro uživatele.

Upozornění:

Povinná políčka pro založení podniku jsou název podniku, země a kraj. V dropdown nabídce Měna zadejte měnu podniku.

Tlačítkem Nastavení-GIS pod záložkou GIS parametry musíte ručně nastavit pomocí mapy nebo jiných informací polohu podniku (střed) a koordinační systém.

Nastavení GIS

V okně pro založení podniku klikněte na Nastavení GIS. Otevře se okno Nastavení GIS pro uživatele.

Prosím zadejte vlaječku zhruba na místo Vašeho podniku. Umístění vlaječky slouží k nastavení Vašeho systému koordinátů. Tlačítka [Přiblížit] a [Oddálit] slouží jako zoomovací nástroj.

Potvrďte tlačítkem [OK]. Dostanete se zpět do okna Firmu / Podnik upravit. Tlačítkem [Uložit] je podnik založen.

Založit mandanta

V dalším kroce se založí mandant. Jděte na záložku [Mandanti(1). Založený podnik je automaticky vždy první mandant.

Toho můžete tlačítkem [Upravit] (2) ještě dodatečně upravit, případně doplnit informace.

Tlačítkem [Uložit] bude aktuální mandant založen (3).

Tlačítkem [Nový] může být další mandant přidán.


Založení podniku v zahraničí

Zadejte název podniku a vyberte z dropdown nabídky požadovaný stát. 

Tlačítkem tří bodů vedle Kraje se otevře nové okno.

V okně Editovat kraje získáte pomocí pravého tlačítka myši kontextové menu. Vyberte Nový.

Poznámka:

Země a kraje můžete upravit také přes nabídku menu Kmenová data | Plochy | Státy popřípadně Kmenová data | Plochy | Kraje.

Založit měnu

Otevřete přes nabídku Kmenová data | Smlouvy | Měny okno Měny. Tlačítkem [Nový] (1) založíte novou národní měnu. Zadejte označení, symblol a směnný kurz ke koruně do jednotlivých políček. Převezměte zápis [OK] (2).

 

  1. Tlačítkem [Nový] (1) založíte novou národní měnu. Zadejte označení, symbol a směnný kurz ke koruně do jednotlivých políček.
  2. Převezměte zápis [OK] (2).