Systémové požadavky

Minimální požadavky pro jednotlivou instalaci

 • Operační paměť: 2 GB
 • Procesor: 1,0 GHz
 • Obrazovka: minimálně 800×600
 • Operační systém: od Windows 8.1 * **
 • Pevný disk: SSD-Disk, 2 GB volná paměť
 • .NET-Verze: .NET 3.5 nezbytný (Pokud chybí, bude při setupu automaticky předinstalován)

Optimální doporučení k instalaci  NEXT Farming AG Office

Jednotlivá instalace

 • Operační paměť: 2 GB
 • Procesor: 2 GHz Multicore-CPU nebo rychlejší
 • Obrazovka: minimálně 1280×1240
 • Operační systém: od Windows 8.1 * **
 • Pevný disk: SSD-Disk, 3 GB volná paměť
 • .NET-Verze: .NET 3.5 nezbytný (Pokud chybí, bude při setupu automaticky předinstalován)

V síti

 • 1 Gbit LAN je při zřizování nové sítě upřednostňován
 • 1 Gbit Switche jsou zanedbatelně dražší. Eventuelně poukázat zákazníky na použití POE (PowerOverEthernet) Switchen. (Zdroj proudu pro koncové zařízení  např. IP-telefon přes síť)

Optimální doporučení k instalaci NEXT Farming AG Office na serveru

Windows Terminal Server (WTS) 

 • Operační paměť: 32 GB (min. 8 GB oder 2 GB / uživatel)
 • Procesor: 2 procesory, Multicore-CPU → Quadcore → 2,0 GHz
 • Obrazovka: minimálně 1280×1024
 • Operační systém: od Windows Server 2012 * **
 • Pevný disk: SSD-Disk, 5 GB volná paměť
 • .NET-Verze: .NET 3.5 nezbytný (Pokud chybí, bude při setupu automaticky předinstalován)

Windows datový server

 • Operační paměť: 8 GB
 • Procesor: Multicore-CPU → Quadcore > 2,0 GHz
 • Operační systém: od Windows Server 2012 * **
 • Pevný disk: SSD-Disk, 5 GB volná paměť
 • .NET-Verze: .NET 3.5 nezbytný (Pokud chybí, bude při setupu automaticky předinstalován)

Jako pracovní místo v síti

Platí doporučení jako pro jednotlivou instalaci a doporučení pro síť.

Omezení pro server

Paralelní provoz MS-Exchange serveru s různými databázemi není ze strany Microsoftu doporučován. Praxe ukázala, že jeden MS Exchange Server potřebuje všechny systémové zdroje serveru a tento server smí být jen použit pro tyto účely. Proto nepodporujeme žádné instalace jako služba serveru vedle MS Exchange Server!

Rovněž může vést k problémům, pokud na stejném serveru beží Advantage Database Server a další služba databáze. Pokud by se kvůli tomu měly  vyskytnout chyby, jako například kompletní vytížení operačního systému na serveru na základě ADS, nemůžeme vykonat Support, protože před takovými konstelacemi - s více DB-Servery na jednom fyzickém serveru- Microsoftu důrazně varuje.

Poznámka operační systém

* Windows 10 a od Windows Server 2016 jsou s výhradou zpřístupněny.

** Podporovány jsou jen ty operační systémy Windows, které naleznete v tabulce zde https://support.microsoft.com/cs-cz/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet. Mějte prosím na paměti, že existují také verze Windows 10, které již takto nejsou podporovány.

Zvláštnost Windows 10: při větších updatech Windows 10 (tzv. Anniversary Updates) běží v pozadí kompletně nová instalace operačního systému. Díky tomu se může stát, že aktivace musí být provedena znovu.

Windows 10 update  může blokovat služby databáze. Při vyskytujících se chybách se prosím obraťte na Support.

Prosím vemte to na vědomí před instalací Windows Update! Snažíme se tuto okolnost vyřešit.